Tất cả về máy giặt

Kiểm tra - làm thế nào để giặt trong máy giặt?

Các câu hỏi liên quan đến giặt quần áo. Để vượt qua bài kiểm tra, nhấp vào "Bắt đầu". Trong quá trình kiểm tra, thay đổi các câu hỏi bằng cách sử dụng các mũi tên.

Làm thế nào để giặt trong máy giặt?

Bắt đầu
Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra "Làm thế nào để giặt trong máy giặt?" Bạn đã trả lời đúng %% SCORE %% trong số %% TOTAL %% câu hỏi. Bạn xóa %% RATING %%
Câu trả lời của bạn có màu xám.
Quay lại
Hộp bóng mờ là câu hỏi đầy đủ.
12345
678910
Sự kết thúc
Quay lại

 

Các xét nghiệm khác:

Vận hành đúng cách máy giặt

Cách tự sửa máy giặt.

Đọc thêm

Mã lỗi cho máy giặt