Tất cả về máy giặt

dấu nhiệt độ tối đa có thể trên bảng điều khiển

Đọc thêm

Mã lỗi cho máy giặt