Tất cả về máy giặt

Điều gì có thể xảy ra với bộ phận làm nóng của máy giặt nếu bạn không làm mềm nước

Điều gì có thể xảy ra với bộ phận làm nóng của máy giặt nếu bạn không làm mềm nước

Điều gì có thể xảy ra với bộ phận làm nóng của máy giặt nếu bạn không làm mềm nước

   

Độc giả bình luận

  • Chia sẻ ý kiến ​​của bạn - để lại nhận xét

Thêm một bình luận

Đọc thêm

Mã lỗi cho máy giặt