Tất cả về máy giặt

Sấy quần áo

Làm thế nào để làm khô một chiếc áo khoác trong máy sấy quần áo? Làm thế nào để làm khô một chiếc áo khoác trong máy sấy quần áo?
Cách tốt nhất để làm khô áo khoác: ngoài trời hoặc trong máy sấy quần áo là gì? Khi bạn có lựa chọn, dừng lại ở tùy chọn đầu tiên, ...

Đọc thêm

Mã lỗi cho máy giặt