Wszystko o pralkach

Gwarancja na pralki LG

Gwarancja na LG SMPralka LG zawsze pomoże utrzymać ubrania i tkane artykuły gospodarstwa domowego w czystości i porządku. Kupując taki sprzęt, właściciel otrzymuje wraz z nim całą wymaganą dokumentację, w tym kartę danych, instrukcję użytkowania, gotówkę i czeki kasjera oraz kupon potwierdzający gwarancję producenta. Ten bilet jest bardzo ważny, ponieważ z czasem obiecuje nieprzerwaną pracę, a gwarancja na pralkę LG jest ważna. Jeśli jednak maszyna ulegnie awarii w tym okresie, jej właściciel może słusznie nalegać na bezpłatną naprawę, wymianę urządzenia lub wadliwy element.

Niuanse z gwarancji

Oprócz tradycyjnej rocznej gwarancji firma LG zapewnia dodatkowe obowiązki zapewniające bezpłatną naprawę przez 2 lata. Okresy te nie sumują się. Pełny czas, w przypadku świadczenia bezpłatnych napraw, trwa 2 lata, gdy właściciel spełnia określone zasady.

Naprawa gwarancyjna to bezpłatna naprawa lub wymiana podzespołów, w których wykryta jest wada producenta, do momentu wymiany całego urządzenia, przeprowadzana w okresie gwarancji.

Takie naprawy są możliwe tylko wtedy, gdy właściciel zastosował się do wszystkich zasad użytkowania, transportu i przechowywania sprzętu. Bezpłatna obsługa posprzedażna jest dodatkową opcją naprawy i wymiany wadliwych jednostek oferowanych przez producenta.

Co obejmuje gwarancja?

karta gwarancyjnaPo otrzymaniu karty gwarancyjnej zalecamy dokładne przestudiowanie zawartych w niej warunków ważności. Warto wziąć pod uwagę, że każdy producent będzie gotowy zapewnić naprawy gwarancyjne tylko w przypadku wykrycia wady fabrycznej. Właściciel ma prawo zażądać bezpłatnej naprawy, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo: przecieki, ściśnięcie odzieży i innych tekstyliów niewystarczająco, zbyt głośny hałas podczas pracy itp.

Jeśli użytkownik zgłosi awarię w trakcie obowiązywania gwarancji, przedstawiciele autoryzowanego centrum serwisowego przeprowadzą niezbędne testy, aby upewnić się, że wina leży po stronie producenta, a nie właściciela maszyny. Zazwyczaj LG udziela gwarancji na silnik i układ sterowania. Często w tych elementach można wykryć defekt fabryczny. Dzieje się tak z powodu winy pracownika montującego jednostkę lub produkującej jednostkę lub z powodu awarii maszyny na linii produkcyjnej.

Kiedy utracona jest gwarancja?

Zobowiązania gwarancyjne przewidują nieodpłatne usunięcie wad produkcyjnych wykrytych w okresie ich ważności poprzez naprawę lub wymianę. Należy pamiętać, że gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie jej warunki. Na przykład certyfikowany specjalista powinien zainstalować pralkę.

Jeśli zainstalujesz urządzenie samodzielnie lub z pomocą osoby, która nie ma do tego oficjalnych praw, gwarancja będzie nieważna. Jeśli wszystko zostanie wykonane zgodnie z zasadami, a podczas instalacji w urządzeniu objętym gwarancją nastąpi awaria, jego właściciel nie poniesie kosztów ani instalacji, ani usunięcia usterki. Kupujący jest pozbawiony prawa do nieodpłatnej naprawy w okresie gwarancyjnym w następujących przypadkach:

  • maszyna jest podłączona do zasilania za pośrednictwem przedłużacz;naprawa pralki
  • w urządzeniu prano nieprzeznaczone do tego przedmioty;
  • właściciel zaczął samodzielnie naprawiać urządzenie;
  • niepoprawnie wypełniona karta gwarancyjna;
  • do urządzenia dostał się wirus z Internetu;
  • w przypadku działania siły wyższej (pożar, powódź, inna klęska żywiołowa);
  • właściciel, wykorzystując technologię, zajmował się przedsiębiorczością;
  • Naruszono przepisy ustanawiające procedurę użytkowania, transportu i przechowywania urządzenia.

Gwarancja producenta w Federacji Rosyjskiej dotyczy urządzeń gospodarstwa domowego importowanych do Federacji Rosyjskiej oficjalnymi kanałami i posiadających certyfikat zgodności z rosyjskimi standardami. Aby nie stać się właścicielem nielicencjonowanego urządzenia, zaleca się uważne przyjrzenie się naklejkom LG. Na przykład wszystkie jednostki oficjalne są wyposażone w specjalną ikonę EAC lub PCT (ta ostatnia znajduje się na urządzeniach wyprodukowanych w poprzednich latach).

Upewnij się, że etykieta z nazwą i numerem seryjnym urządzenia nie jest uszkodzona, w przeciwnym razie producent ma prawo odmówić wykonania gwarancji.

Jeśli zakupiony sprzęt wymaga wykwalifikowanej instalacji, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym świadczącym takie usługi. Należy sprawdzić dostępność dokumentów potwierdzających uprawnienia zarówno organizacji, jak i kreatora wykonującego prace instalacyjne. Specjalista wykonujący połączenie jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy. Należy pamiętać, że prawidłowe połączenie wpływa na żywotność urządzenia i gwarancję. Sprawdź, czy kapitan poprawnie i całkowicie wypełnił kartę gwarancyjną.

Wymagana naprawa

Rozumiejąc, jak długo trwa gwarancja, każdy właściciel urządzeń gospodarstwa domowego może żądać ich spełnienia, jeśli sam spełni wszystkie określone w nich warunki. Jeśli w okresie gwarancyjnym zostanie wykryta awaria urządzenia, jego właściciel musi skontaktować się z autoryzowanym serwisem LG. Następnie jego pracownicy zostaną przekonani o istnieniu umowy gwarancyjnej i kontroli. Jeśli te dokumenty nie są dostępne, firma może odmówić wykonania gwarancji i zaoferować naprawę urządzenia za opłatą.

Jeśli urządzenie uległo pogorszeniu i jest objęte gwarancją, lepiej lepiej zapoznać się ze zobowiązaniami gwarancyjnymi przed wywołaniem kreatora. Zazwyczaj producent opisuje na kuponie wszystkie sytuacje i usterki, które podlegają naprawie gwarancyjnej. Często przedstawiciele serwisu nieprawidłowo informują klienta, umyślnie lub nieświadomie. Aby uniknąć tej sytuacji, dokładnie zapoznaj się z informacjami dostarczonymi przez producenta.

   

Komentarze czytelników

  • Podziel się swoją opinią - zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Przeczytaj także

Kody błędów pralek