DIY to udělej sám
Mistrovské třídy, pokyny, užitečné tipy, recepty.
» » »Zařízení základny pásu
Pásový základ je uzavřený obrys železobetonu, jehož úkolem je udržovat strukturální stěny konstrukce na jejím povrchu a rovnoměrně rozložit hmotnost celé budovy. Stavba nadace by proto měla být brána důkladně a odpovědně. Pokud dojde během stavby k chybám, pak jejich výsledek může v budoucnu vážně ovlivnit celou strukturu a bude velmi obtížné provádět opravy.
Pásové zakládací zařízení

K dnešnímu dni byl pásový základ široce používán v nízkopodlažní konstrukci. Výroba je relativně jednoduchá, spolehlivá a náklady na práci nejsou drahé.
Před postavením nadace byste se měli seznámit s výrobní technologií, což pomůže vypočítat náklady. Je nutné vzít v úvahu složení půdy, zamrznutí půdy a celkovou hmotnost budovy. Z těchto ukazatelů bude určena šířka a hloubka základu. Rovněž je nutné vzít v úvahu skutečnost, že hloubka základu by v každém případě měla být nižší než hloubka zamrzání půdy.
Pásová konstrukce základů

Konstrukce založení začíná přípravou místa: mýtina, sběr odpadků a vyrovnávání povrchu. Dále je obvod označen počtem nosných stěn. Sázky, které budou majáky, jsou vjížděny v rozích zamýšleného obvodu. Nezapomeňte zkontrolovat úhly tak, aby byly 90 stupňů, a také zkontrolovat všechny úhlopříčky. Prohloubení základu závisí na konkrétním klimatu, půdě a materiálu, který bude použit při výstavbě budovy. Minimální hloubka by však měla být 400 milimetrů. Referenčním bodem pro hloubku bude nejnižší bod umístěný v jednom z vnějších rohů. Po určení hloubky a šířky základu se provede výkop.
Po zvolení požadované hloubky po obvodu se písek nalije na dno výkopu, pak se zhutní a písek se musí navlhčit vodou. Tloušťka pískového polštáře by měla být 200 - 300 milimetrů. Je velmi důležité sledovat horizontální pískový polštář, neměly by být žádné svahy.
Pásové zakládací zařízení

Bednění je vyrobeno z hranových desek. Charakteristickým rysem takového systému je plochý povrch použitého materiálu, který výrazně usnadní výzdobu vnější části základu. Desky mají určitou velikost, což usnadňuje nastavení výšky struktury. Bloky stejné velikosti, vyrobené z desek, jsou umístěny na spodní části příkopu, striktně svisle, jsou výškově vyrovnány a dobře upevněny.
Pásová konstrukce základů

Proces vyztužení je velmi důležitým bodem při výrobě nadace. Vyztužovací klec dává betonové základně pevnost a pružnost. Při vytváření rámu z výztuže je nutné se vyhnout upevnění výztuže svařováním, k tomu se hodí speciální pletací drát. Vzdálenost mezi podélnými tyčemi výztuže by neměla přesáhnout 30 centimetrů a mezi svislými propojkami od 30 do 80. Vyztužený rám by měl být umístěn tak, aby jeho základna byla odsazena od okrajů základny od 3 do 5 centimetrů. V této fázi je nutné položit všechny přechody na komunikaci, jinak bude v budoucnu nutné zničit monolit.
Pásová konstrukce základů

Beton se nalije jedním přístupem, pouze v tomto případě lze dosáhnout monolitického základu, ale není třeba spěchat. Roztok se podává po částech a distribuuje se po obvodu.Potlačení řešení je povinné, aby se zabránilo prázdnotě a vytlačilo přebytečný vzduch. To se provádí pomocí speciálního konkrétního vibrátoru. Po dosažení stanovené výšky se povrch vyrovná. Nadace nadace dále vyžaduje péči po dobu jednoho měsíce: je-li počasí deštivé, je pokryto filmem a za horkého počasí musí být navlhčeno vodou (1–2krát denně), aby se v betonu neobjevily trhliny. Po měsíci lze na základech provádět stavební práce.
Komentáře (0)

Přečtěte si také

Chybové kódy pro pračky